Bu internet sitesine girilmesi veya bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin kullanılması durumunda aşağıda belirtilen koşullar kabul edilmiş sayılmaktadır. Şirketimiz gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri gerekse de web sitesinde yer alan her türlü içerik, görüş ve bilgiyi önceden bildirmeksizin değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Bu web sitesi ve içeriği genel anlamda ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan hiçbir bilgi tavsiye veya yönlendirme niteliği taşımamaktadır. Sitede yer alan bilgilere dayanarak verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk kullanıcının kendisine aittir. Şirketimiz bu sitede yayımlanmış bilgiler veya bilgilere dayanılarak yapılmış işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğabilecek zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda web sitesi içerisinde sunulan finansal veriler ve ürün bilgileri de yalnızca bilgi amaçlı olup hiçbir ticari amaç ve yönlendirme niteliği taşımamaktadır. Benzer şekilde şirketimiz güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgilere web sitesi içerisinde yer verebilir; ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmemektedir.

Bu sebeplerden kullanıcıların bu siteden elde edilen bilgi, görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri veya ettirmeleri önerilmektedir. Şirketimiz, şirket ortaklarımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve diğer kişiler hiç bir koşulda web sitesindeki içeriklerin kullanımından kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.

Web sitemizde yer alan linkler kullanılarak diğer sitelere ulaşılması halinde, o sitelerin kullanım şartları geçerli olup link verilen web sitelerinin içeriğinin doğruluğu taahhüt veya garanti edilmemektedir. Bu linkleri kullanıp kullanmamak tamamıyla ziyaretçilere bağlı olup verilen linki kullanmak suretiyle ilgili siteye girilmesi veya kullanılmasından doğabilecek hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul edilmemektedir.

Web sitemizde bulunan marka, logo, amblem, resim, tanıtım filmi ve benzeri materyallere ait tüm telif ve/veya fikri mülkiyet hakları şirketimize ait olup 5846 Sayılı Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Kanunu ve diğer kanun ve nizamlar çerçevesinde korunmaktadır. Bunların çoğaltılması, dağıtılması, yüklenmesi, basılması, yayımlanması ve sair yollarla ticari amaçlara istinaden kullanılması şirketimizin yazılı ön iznine tabidir. Web sitemizde bulunan içeriklerin mülkiyet haklarına dair bir ihlal fark edilmesi durumunda şirketimize başvurulması rica edilmektedir.

İş başvuruları hariç olmak üzere, kullanıcı/ziyaretçilerin bu web sitesine herhangi bir yolla aktardığı kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. Aktarılan veya yayınlanan her tür fikir, grafik, sanat çalışması, icat, geliştirme, öneri veya konsept (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) şirketimiz mülkü haline gelmektedir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın, size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın ticari veya gayri ticari bir amaçla kullanılabilecektir. 18 yaşından küçüklerin velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmaları durumunda yükümlülük kabul edilmemektedir.

Kullanıcı/ziyaretçilerin siteye erişilmesi, kullanılması veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle bilgisayar donanımlarında veya diğer varlıklarında meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bilgisayar sistemlerine bulaşabilecek kötü niyetli yazılımların sebep olabileceği hasarlar ile ilgili yükümlülük kabul edilmemektedir.

Şirketimiz kullanıcı/ziyaretçilerin bu web sitesine, sitenin herhangi bir özelliğine, ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişimlerini herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

Şirketimiz kullanıcı/ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek veya ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup kişiye özel bir uygulama olma niteliği bulunmamaktadır. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcı/ziyaretçilerin sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı/ziyaretçiler için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bilgisayarları üzerinde cookie (çerez) ayarlarını değiştirmeleri mümkündür ancak bu durumda web sitemizdeki deneyimlerinde farklılıklar oluşabilmektedir.